biuro@viverno.pl

O NAS

Kim jesteśmy?

Po pierwsze entuzjaści

BGEC to podmiot inżynierski działający na rynku transformacji energetycznej. Firma zajmuje się wsparciem procesu realizacji farm fotowoltaicznych. Realizujemy cały development farm słonecznych począwszy od znalezienia i oceny gruntu po moment otrzymania pozwolenia na budowę.

Ludzie tworzący naszą firmę to przede wszystkim promotorzy innowacji oraz zwolennicy zrównoważonego rozwoju. Łączymy zdolności analityczne, znajomość odpowiednich narzędzi i doświadczenie techniczne do odnajdywania najbardziej korzystnych rozwiązań. 

Przedmiot działalności

Prowadzimy proces pozyskiwania pozwoleń i decyzji dla instalacji fotowoltaicznych. Wykonujemy oceny potencjału działek przeznaczonych pod farmy fotowoltaiczne  oraz przygotowujemy niezbędne dokumenty do rozpoczęcia inwestycji.

Uzyskujemy dla przedsiębiorstw białe certyfikaty oraz wykonujemy analizy opłacalności inwestycji w efektywność energetyczną od koncepcji po wsparcie w realizacji.

Naszą podstawową działalnością jest wykonywanie opracowań dotyczących transformacji energetycznej przedsiębiorstw, poprawy efektywności energetycznej oraz analizy i tworzenie koncepcji usprawnień.

Do naszych kluczowych działań należą

  • Ekspertyzy fotowoltaiczne i kogeneracyjne
  • Audyty energetyczne przedsiębiorstw
  • Opracowania dot. Efektywności energetycznej
  • Strategie energetyczne przedsiębiorstw i ciepłowni
  • Koncepcje modernizacji
  • Analizy zmiany taryfy, mocy zamówionej czy dostawcy
  • Prowadzenie procesu pozyskania Białych Certyfikatów, również rozliczenie w ramach artykułu 15 ustawy o efektywności energetycznej

Doradztwo

W naszych opracowaniach oceniamy stan obecny w przedsiębiorstwie, szukamy szans rozwoju oraz szacujemy ryzyka związane z działaniami klienta. Nasi partnerzy otrzymują zasób informacji dotyczących obecnego stanu energetyki w zakładach jak i uwarunkowań krajowych. Pozwala im to budować przewagę w zakresie obniżania kosztów produkcji jak i wpływu na środowisko.

Działania społeczne

Udzielamy się w Stowarzyszeniu na Rzecz Efektywności Energetycznej im. Prof. Krzysztofa Żmijewskiego. Opracowaliśmy wiele analiz i artykułów dotyczących zagadnień technicznych jak i prawnych związanych z rynkiem energii, OZE i efektywnością energetyczną.

Prowadzimy analizy i doradztwo dla członków Federacji Ziemniaka.