biuro@viverno.pl

O FOTOWOLTAICE

Dlaczego OZE?

OZE – Odnawialne Źródła Energii to źródła energii bazujące na surowcach odnawialnych, niewyczerpywalnych i naturalnych. Do takich należą słońce, woda, wiatr. Energia pozyskiwana ze źródeł geotermalnych też zaliczana jest do OZE.

Coraz częściej mówi się o ekologii. Dbając o środowisko i planetę miasta prowadzą segregację odpadów, na półkach sklepów pojawiają się ekologiczne produkty, a konsumenci starają się zniwelować zużycie plastiku. Za ekologiczny uważa się także rozwój instalacji OZE. Odnawialne źródła energii nie emitują żadnych szkodliwych substancji do atmosfery w przeciwieństwie do wysokoemisyjnych elektrowni opartych na źródłach kopalnych (węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa).

Ekologia to nie jedyny aspekt stawiający OZE ponad tradycyjne źródła. Tradycyjne źródła energii bazują na surowcach wyczerpywalnych, których z roku na rok jest coraz mniej. Państwa zaczynają poszukiwać ich poza swoimi granicami. Niższa dostępność paliw kopalnych sprawia, że stają się one droższe a przez to produkcja energii za ich pomocą jest coraz mniej opłacalna. Co więcej, nierównomierne rozłożenie surowców nieodnawialnych na planecie prowadzi do konfliktów międzynarodowych i nierówności społecznych na świecie.

Inwestycje w OZE (np. farmy fotowoltaiczne) uważane są za innowacyjne, a zwiększająca się ich liczba pozytywnie kojarzona jest z rozwojem gospodarki państw. Chcąc konkurować z najlepszymi na arenie międzynarodowej należy rozwijać rynek odnawialnych źródeł energii.

Zalety instalacji fotowoltaicznych

BRAK HAŁASU w trakcie pracy panele fotowoltaiczne nie emitują żadnego dźwięku. Jedynie przy przemienniku częstotliwości, tzw. falowniku, który znajduje się w oddzielnej budce, słychać nieznaczny szum. Przemiennik częstotliwości to urządzenie zmieniające wytworzony prąd stały na prąd przemienny.

DZIAŁA BEZ UDZIAŁU CZŁOWIEKA – po uruchomieniu, elektrownia nie wymaga żadnej ingerencji człowieka, z wyjątkiem ewentualnych prac serwisowych.

ODPORNA NA KAŻDĄ POGODĘ – instalacja najwięcej energii produkuje w słoneczną pogodę, jednak odporna jest na wszystkie warunki atmosferyczne. Panele słoneczne wytrzymują silny wiatr oraz kilkumetrową pokrywę śniegu.

ZNIKOMY WPŁYW NA GRUNT, FAUNĘ I FLORĘ – elektrownia nie jest szkodliwa dla środowiska. Nie emituje szkodliwych substancji do atmosfery oraz szkodliwego hałasu. Ma wpływ na życie zwierząt (zajęcie potencjalnych siedlisk, kolizję ptaków z panelami), jednak spełnienie wymagań środowiskowych niweluje zagrożenia do najmniejszego stopnia.

Rozwój rynku fotowoltaiki

Według danych URE (Urzędu Regulacji Energetyki) oraz PSE dostępnych w 2021, fotowoltaika w Polsce obecnie przechodzi przez boom rozwojowy. Moc zainstalowana w fotowoltaice gwałtownie wzrasta, a od dwóch lat tempo jej wzrostu jest niezwykle wysokie. Rok 2020 był najlepszym rokiem w historii rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych moc zainstalowana w fotowoltaice na koniec 2020 roku wyniosła 3 935,74 MW, co oznacza wzrost o 2 463 MW rok do roku. Czyli moc zainstalowana w fotowoltaice wzrosła w ciągu roku o 200%.

Możesz skorzystać na intensywnym rozwoju rynku wydzierżawiając ziemię inwestorowi w farmę fotowoltaiczną.

Jak działa farma fotowoltaiczna?

Elektrownia słoneczna to kilka równolegle ustawionych rzędów paneli fotowoltaicznych ustawionych na specjalnych konstrukcjach zwanych konstrukcjami wsporczymi. W panelach znajdują się ogniwa fotowoltaiczne, w których dochodzi do efektu fotowoltaicznego. Fotoogniwa zbudowane są z półprzewodnika (najczęściej krzemu), który tworzy złącze p-n. Ogniwo składa się z dwóch warstw półprzewodnika. Jedna z nich zbudowana jest z atomów posiadających większą liczbę elektronów na ostatniej powłoce, przez co charakteryzuje się ładunkiem ujemnym (warstwa typu n). Druga warstwa (o ładunku dodatnim) zbudowana jest z atomów posiadających puste miejsca po elektronach tzw. dziury (warstwa typu p). Na granicy dwóch warstw atomy z warstwy typu n „przekazują” swoje dodatkowe elektrony atomom z warstwy typu p zapełniając dziury. W ten sposób powstaje złącze p-n składające się z atomów o obojętnym ładunku elektrycznym.

Światło ma naturę korpuskularno-falową. Oznacza to, że promienie słoneczne można postrzegać na dwa sposoby – jako strumień cząsteczek (fotonów) lub jako falę elektromagnetyczną. W trakcie produkcji prądu przez ogniwa fotowoltaiczne interesuje nas cząsteczkowa natura światła.

Padające na złącze p-n fotony przekazują swoją energię elektronom na ostatniej powłoce atomów półprzewodnika. Zwiększenie energii elektronu powoduje jego „wybicie”. Następnie krąży on swobodnie po materiale półprzewodnikowym w warstwie typu n. W tym samym momencie w warstwie typu p zwiększa się liczba atomów z dziurami. Prowadzi to do powstania różnicy ładunku między warstwami, czyli różnicy potencjału, czyli napięcia. Swobodne elektrony z warstwy n dążą do ponownego zapełnienia dziur w atomach znajdujących się w warstwie typu p. Izolator w formie złącza p-n uniemożliwia im swobodny ruch w tę stronę. Zamknięcie obwodu elektrycznego za pomocą odbiornika spowoduje przepływ wolnych elektronów w kierunku atomów z ładunkiem dodatnim. Prąd to właśnie ten uporządkowany ruch elektronów.  Jego natężenie jest proporcjonalne do natężenia promieniowania słonecznego oraz powierzchni ogniwa fotowoltaicznego.

W ogniwie wytwarza się prąd stały, który następnie w falowniku zamieniany jest na użyteczny prąd przemienny.

Proces inwestycyjny